piątek, 8 marca 2013

Top 10 zombie movies Part 1
Źródło / Source of: http://www.hellhorror.com


Shaun of the Dead


Zombies are one of those horror staples that have gotten putrid, after one too many idiotic blood'n'gore-fests with a revolting script. Like poor Dracula, they run out of things to do.
But zombie films are revitalized by the wickedly funny "Shaun of the Dead," a tale of music, love, pubs, and the slobbering undead. In the vein of Peter Jackson's "Dead Alive," it's full of twisted humour, funny dialogue and plenty of gore.
Shaun (Simon Pegg) and Ed (Nick Frost) are the poster boys for adolescentus slackeritis, living in a London flat with their peeved roommate Pete, who has actually grown up and gotten a real job. Ed plays video games all day, and Shaun's immaturity has just gotten him dumped by his long-suffering girlfriend Liz (Kate Ashfield).
Wrapped up in his love life woes, Shaun fails to notice a little news item: Human beings all over London are transforming into zombies. At first, Shaun obliviously drowns his sorrows, and has a nasty encounter when he goes to pick up a soda. Now he must mend his relationship with Liz and defend himself and his family from the hordes of ravenous zombies... by barricading them in a pub.
"Shaun" makes the whole genre seem fresh just because it doesn't take itself seriously. The heroes don't even have guns, and so our heroes fend off the zombies with vinyl records, shovels and cricket bats.
That gives…


Zombie są jednym z tych gatunków horrorów, które zaczęły gnić po wyprodukowaniu o jednego za dużo krwawo-ropiejącego filmu z odrażającym scenariuszem. Jak biedny Drakula, na którego skończyły się pomysły.

Ale filmy o zombie zostały ożywione przez zawrotnie zabawny „Shaun of the Dead”, opowieść o muzyce, miłości, pubach i łkających żywych trupach. Jak w stylu Petera Jacksona  „Dead Alive”, film jest pełen pokręconego humoru, zabawnych dialogów i mnóstwo gore.

Shaun (Simon Pegg) i Ed (Nick Frost) są plakatowymi chłopcami dla próżnych nastolatków żyjących  w  Londyńskim mieszkaniu wraz z ich irytującym współlokatorem Petem, który właśnie dorósł i dostał prawdziwą pracę.  Ed całymi dniami gra w gry video, a Shaun, z powodu swojej niedojrzałości , zostaje porzucony przez swoją cierpliwą dziewczynę Liz (Kate Ashfield).

Owinięty w swoje miłosne nieszczęście, Shaun nie zauważa „drobnego” newsa: ludzie w całym Londynie przeobrażają się w zombie.  Najpierw oczywiście Shaun topi swoje żale, i przeżywa okropne spotkanie, kiedy idzie przynieść sodę. Teraz musi naprawić swój związek z Liz i obronić siebie i swoją rodzinę przed drapieżnymi zombie… poprzez barykadowanie je w pubie.

„Shaun”  sprawia, że cały gatunek wydaje się świeży tylko dlatego, że nie bierze się go na poważnie. Bohaterowie nie mają broni , więc bronią się przed zombie płytami winylowymi, łopatami i kijami do krykieta. A to daje…Dawn of the dead (1978)


Dawn of the Dead is set in a shopping mall yet again those pesky zombies are on the loose chasing after four survivours trying to get flesh. if u like the living dead series this the second of the three will thrill you very good make up affects. George A Romero great directing do not compare this to the new version the original are always better.


Dawn of the Dead ma miejsce w centrum handlowym, gdzie znów brzydkie zombie latają samopas za czwórką surwiwalowców, by dostać ich ciałka. Jeśli lubicie serię o żywych trupach, to druga z trzech części zachwyci was bardzo dobrymi efektami specjalnymi. George A. Romero świetnie wyreżyserował ten film, jednak jeśli porównywać do nowej wersji – oryginały są zawsze lepsze.
ZombielandNerdy college student Columbus (Jesse Eisenberg) has survived the plague that has turned mankind into flesh-devouring zombies because he’s scared of just about everything. Gun-toting, Twinkie-loving Tallahassee (Woody Harrelson) has no fears. Together, they are about to stare down their most horrifying challenge yet: each other’s company. Emma Stone and Abigail Breslin co-star in this double-hitting, head-smashing comedy.

Frajerowaty student college’u Columbus (Jesse Einsenberg) przetrwał plagę zmieniającą ludzkość w żądnych żywego ciałka zombie, ponieważ po prostu wszystkiego się bał. Dźwigający broń i kochający Twinkie Tallahassee (Woody Harrelson) nie bał się niczego. Razem stawiają czoła najbardziej przerażającemu wyzwaniu: swojemu towarzystwu. Emma Stone i Abigail Breslin  także grają w tej podwójnie uderzającej, rozwalającej głowy komedii.

28 Days Later


Before 28 Weeks Later there was 28 Days Later. 28 Days Later is directed by Danny Boyle, 28 Days Later is simply an amazing film that puts a new twist on the classic zombie movie. The story is about a man awaking from a coma twenty-eight days after a new virus has wiped out a huge percentage of the general population. Anyone who is infected with the virus and lives seems to become a raging, mindless, homicidal lunatic that tears apart anything moving. Of course the man meets other survivors, and they begin looking for a way to endure. 28 Days Later storyline makes an awesome statement about the destructiveness of human nature while presenting one of the scariest horror movies made in a long time. 28 Days Later is a must see for everybody.

Bringing the fear of zombies to the next generation, these zombie creatures are the result of genetic research that seems to have been poorly managed allowing a leak to get out. The zombie plague in 28 Days Later overruns London and then it seems to take over the world. Jim, former bike courier wakes up in a hospital to find every it deserted until he comes in contact with these flesh eating creatures. Jim gathers friends found along the way and together they take a journey in order to find other human survivors. In this scary movie, the zombie creatures infect you with their blood and with all the blood splatters…Przed  filmem “28 tygodni później”  był film “20 Dni Później”. Ten ostatni, wyreżyserowany przez Danny’ego Boyle’a, jest po prostu wspaniałym filmem, wprowadzającym nowe tchnienie w klasyczny film o zombie.

Film opowiada historię mężczyzny budzącego się ze śpiączki dwadzieścia osiem dni po tym, gdy nowy wirus wybił ogromny procent ludzkiej populacji.  Każdy, kto jest zarażony wirusem i żyje, wydaje się być wściekłym, bezmyślnym, morderczym wariatem, rozszarpującym wszystko, co się rusza. Oczywiście mężczyzna spotyka innych ocalałych i razem szukają sposobu na przetrwanie. Fabuła  „28 Dni Później”  w niesamowity sposób obrazuje destrukcyjną naturę człowieka,  jednocześnie pokazując jeden z najstraszniejszych horrorów stworzonych od długiego czasu. „28 Dni Później” musi obejrzeć każdy.

Przenosząc strach przed zombie do następnego pokolenia, zombie są wynikiem badań genetycznych, które wydawały się źle zorganizowane, umożliwiając ucieczkę. Plaga zombie w „20 Dni Później” opanowuje Londyn i rozprzestrzenia się na świat.
Jim, były kurier rowerowy, budzi się w szpitalu, by znaleźć wszystkich opuszczonych zanim spotka pragnące mięsa kreatury. Jim zbiera przyjaciół znalezionych po drodze i razem wyruszają w podróż, której celem jest odnalezienie innych ocalałych.
W tym przerażającym filmie zombie zarażają swoją krwią, włączając wszystkie krwawe rozpryski…Dawn of the Dead (2004)


The zombie horde take over a city and the survivors find shelter in a shopping mall which in fact is the best place to be, it’s secure and has everything you need for day to day life. Dawn of the Dead delivers great action scenes in the first 20 minutes that you’ll need to see all over again.

Best zombie kill scene: The shopping mall has a great stock of guns and the survivors get a sniper rifle in which they use to kill all zombies who look like celebrities, genius.Hordy zombie opanowują miasto i grupa ocalałych znajduje schronienie w centrum handlowym, które w gruncie rzeczy jest najlepszym miejscem: jest bezpieczne i znajdują się tam wszystkie rzeczy, których potrzeba do życia codziennego. „Dawn of The Dead” dostarcza świetnych scen akcji w pierwszych 20 minutach, które trzeba zobaczyć ponownie.

Najlepsza scena zabicia zombie: centrum handlowe jest wspaniałą składnicą broni i ocaleni używają snajperki, którą zabijają wszystkich zombie, którzy wyglądają jak celebryci, genialne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz